RODO

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych osób ubiegających się o kwalifikację do Programu:

Szanowni Państwo,
w sprawach dotyczących zapewnienia ochrony, podejrzenia naruszenia lub naruszenia Państwa danych osobowych w zakresie ubiegania się o kwalifikację do Programu, proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Wielkopolskiego Centrum Onkologii pod adresem e-mail: [email protected].
 
 
Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych osób uczestniczących w Programie:
Szanowni Państwo,

w sprawach dotyczących zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych, proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem e-mail: [email protected] w zakresie zbioru Centralnego systemu teleinformatycznego lub z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem e-mail:  [email protected] w zakresie zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020. Realizacja praw osób, których dane osobowe dotyczą:
W myśl art. 15 – 22 RODO osobie, której dane dotyczą przysługują określone prawa, w szczególności prawo do:
a) uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczącem a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych oraz informacji o procesie przetwarzania danych,
b) żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe,
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
h) prawo, by nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
 
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw proszę o kontakt z właściwym Inspektorem Ochrony Danych.
Pliki do pobrania
 • Klauzula Obowiązku Informacyjnego osoby ubiegającej się o kwalifikację do Projektu

  • Plik PDF
  • 388 KB
 • Oświadczenie uczestnika Projektu

  • Plik PDF
  • 786 KB
 • Oświadczenie personelu projektu/oferentów, uczestników komisji przetargowych/wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014

  • Plik PDF
  • 856 KB